Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị theo Mẫu 08 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

+ Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

+ Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) về Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: số 14 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

+ Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại mẫu số 09 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP cho người đề nghị

+ Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày đối với bệnh viện, 45 ngày đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ  và thẩm định tại cơ sở để cấp GPHĐ:

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

+ Bước 4 : Trả GPHĐ cho cơ sở

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://qlhanhnghekcb.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: số 14 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày nghỉ, lễ, tết (buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’; Chiều từ 13h30’ đến 16h00’).

Lệ phí:

1.500.000 đ

Thời gian:

Trong thời hạn 60 ngày đối với bệnh viện, 45 ngày đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

+ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: số 14 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

Biểu mẫu đính kèm: