Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản trả lời.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ cần thiết:
Quy trình:

- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Thời gian thực hiện: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

Mùa hè:

- Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h00

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

Mùa đông:

- Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều: từ 13h00 đến 16h30

* Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lệ phí:
Thời gian:

15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.

Căn cứ pháp lý:

Điểm c Khoản 1 Điều 36 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

Địa điểm tiếp nhận:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Biểu mẫu đính kèm: