Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực:
Kết quả:

Văn bản xác nhận chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

a) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh (đối với trường hợp hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện);

c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

d) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

đ) Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Sở Công Thương vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.

Bước 4: Trả kết quả tại Sở Công Thương.

Cách thức thực hiện:

• Qua bưu điện;

• Nộp trực tiếp 

Lệ phí:
Thời gian:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật thương mại ngày 14/6/2005;  

- Nghị định số 07/2016/ NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm: