Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt nam
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (bản dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam);

- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất (bản dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam);

- Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn, thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Sở Công Thương vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam cho thương nhân.

Cách thức thực hiện:

• Qua bưu điện;

• Nộp trực tiếp.

Lệ phí:

Lệ phí gia hạn Giấy phép là: 1.500.000 đồng/1 Giấy phép

Thời gian:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật thương mại ngày 14/6/2005;  

- Nghị định số 07/2016/ NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm: