Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Lĩnh vực:
Kết quả:

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Đối tượng áp dụng:

Các cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề;

+ Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề;

+ Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ;

+ Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+ Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

+ Bước 1: Cá nhân có đủ năng lực, điều kiện hành nghề lưu trữ nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Bước 2: Sở Nội vụ quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết). Sáng 7h30’ đến 11h30’; Chiều 13h30’ đến 16h30’.

- Cách thức thực hiện: Tiếp nhận trực tiếp qua Văn thư Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lệ phí:
Thời gian:

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

+ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

+ Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Địa điểm tiếp nhận:

Văn thư Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Biểu mẫu đính kèm: