Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Sổ mua hoá đơn và hoá đơn mua lần đầu

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 02

Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy (có mang kèm theo bản chính để đối chiếu)

Giấy uỷ quyền ghi rõ số CMND của người được uỷ quyền (nếu chủ hộ không trực tiếp đi mua)

Chứng minh thư nhân dân của người đến mua hoá đơn (còn trong thời hạn sử dụng)

Biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh doanh

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Hộ kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu thì đến Chi cục thuế để mua hoá đơn

Lệ phí:
Thời gian:
05 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục thuế nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Căn cứ pháp lý:

Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: