Tin hoạt động KS TTHC
Cải cách hành chính để xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, triển khai kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí  Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Cải cách hành chính để xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, triển khai kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí  Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn

Ngày 08/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn.

Liên kết
Chưa liên kết được ảnh
Chưa liên kết được ảnh
Chưa liên kết được ảnh
Chưa liên kết được ảnh