Tin hoạt động KS TTHC
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của tỉnh Bắc Kạn năm 2016

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của tỉnh Bắc Kạn năm 2016.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính

Ngày 15/9, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Triệu Văn Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy năm 2016.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 14/9/2016, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Ma Xuân Thu - Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy năm 2016.

Kiểm tra công trác cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 7/8, đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh do đồng chí Triệu Văn Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy năm 2016.

Cải cách hành chính để xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, triển khai kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí  Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Liên kết
Chưa liên kết được ảnh
Chưa liên kết được ảnh
Chưa liên kết được ảnh
Chưa liên kết được ảnh